Με τίτλο «Boxing Days» στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza στο Σύνταγμα εγκαινιάζεται την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου ομαδική έκθεση, με θέμα το κουτί και την έννοια του δώρου και της έκπληξης. 51 καλλιτέχνες δημιουργούν εικαστικά κουτιά – αυτοτελή έργα τέχνης με θέματα χριστουγεννιάτικα και μη, χρησιμοποιώντας διαφορετικά πλαστικά μέσα και υλικά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην Ε.ΨΥ.ΠΕ.