Η εταιρεία Septona προσφέρει στους εργαζομένους της bonus με τις αποδοχές Μαρτίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Στο πλαίσιο επιβράβευσης για την ανταπόκρισή τους σε δύσκολες συνθήκες.

Η εταιρεία Septona προσφέρει στους εργαζομένους της bonus με τις αποδοχές Μαρτίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. «Με απόλυτη επίγνωση της σοβαρότητας της πανδημίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο εργασιακό αλλά και στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αισθανόμαστε την ανάγκη να συμπαρασταθούμε στους δικούς μας ήρωες», αναφέρει η Κωνσταντίνα Ευαγγελίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω παροχή αποτελεί ελάχιστο δείγμα εκτίμησης και αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι παρά τις αντίξοες συνθήκες, φροντίζουν καθημερινά για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας με βασικό κίνητρο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.