Αν δεν έχεις κάλυψη θραύσης κρυστάλλων… τότε μάλλον θα το μετανιώσεις.