Όταν είσαι νέος έχεις τη δύναμη και τη θέληση να καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να έχεις τα μάτια στον στόχο.