Συνεχίζει το έργο της η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece, αυτή τη φορά εισάγοντας ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να καλλιεργήσει τις απαραίτητες ικανότητες σε μέλη ή επίδοξα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων πάνω σε θέματα εταιρικής φήμης, υπευθυνότητας και δημοσίων σχέσεων.

Το Board Reputation, Responsibility and Public Relations Programme θα λάβει χώρα στις 2-4 Οκτωβρίου και, όπως όλα τα προγράμματα της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής, θα διαρκέσει 2,5 ημέρες, συνδυάζοντας τόσο ακαδημαϊκές, όσο και πρακτικές αναλύσεις με case studies από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά, και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση.

«Το νέο μας πρόγραμμα Board Reputation, Responsibility and Public Relations όχι μόνο καλεί τους Έλληνες CEOs να εστιάσουν σε θέματα εταιρικής φήμης, αλλά κυρίως υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας ως Club να αφουγκραζόμαστε τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, ώστε να προσφέρουμε έγκαιρα στα μέλη μας την υποστήριξη που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών μας», δηλώνει η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρυτής και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece.