Αύξηση τόσο σε επισκεψιμότητα όσο και στο Conversion Rate, τον δείκτη που δείχνει τη μετατροπή ενδιαφέροντος του καταναλωτή από επίσκεψη στην πλατφόρμα ενός e-shop σε πραγματοποίηση αγοράς, σημειώθηκε φέτος στα ηλεκτρονικά καταστήματα την περίοδο των προσφορών της Black Friday, σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων του πελατολογίου-επιχειρήσεων της Generation Y.

Ειδικότερα, η επιτυχία της φετινής χρονικής περιόδου της Black Friday σε σύγκριση με το 2021 δεν εστιάζεται μόνον στο γεγονός της αύξησης στις ημερήσιες επισκέψεις κατά 44,1%, αλλά κυρίως στην αύξηση του Conversion Rate κατά 30,2%, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος δείκτης να διαμορφωθεί στο 3,4%.

Σε επιμέρους κλάδους ηλεκτρονικών καταστημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Generation Y, παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις: Στον κλάδο των ηλεκτρονικών φαρμακείων, η ημερήσια επισκεψιμότητα, σε σχέση με πέρυσι, αυξήθηκε κατά 51,6% και το Conversion Rate ανά ημέρα διαμορφώθηκε στο 4,17%, και στον κλάδο της μόδας και των αθλητικών ειδών σημειώθηκε αύξηση επισκεψιμότητας 46,2%, σε σχέση με πέρυσι, και το Conversion Rate κυμάνθηκε στο 3,04%.