Ο όμιλος αναπτύσσει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα

Ο όμιλος BFF Banking Group, πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για προμηθευτές των συστημάτων υγείας και της δημόσιας διοίκησης, προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας του νέου του υποκαταστήματος στην Αθήνα. Ύστερα από τρία χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, ο όμιλος αναπτύσσει πλέον μόνιμη παρουσία στη χώρα, με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των εγχώριων πελατών του.

Ο Χρήστος Θεοδoσίου, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντής του υποκαταστήματος του ομίλου στην Ελλάδα δήλωσε: «Το άνοιγμα του νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα, μας επιτρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες factoring και να τις καταστήσουμε ενα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των εταιρειών για την δημιουργία αξίας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση ρευστότητας, ειδικά εν μέσω αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου».