Το 2021 ήταν για τα brands και τους brand owners… η χρονιά της συνειδητοποίησης της μεγάλης αλλαγής -που είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα μεν, αλλά κορυφώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας- στις συνήθειες των καταναλωτών. Οι μεγάλες αλλαγές παρατηρήθηκαν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, στους τρόπους αγοράς αγαθών, στην κατανάλωση των μέσων, στο πώς και γιατί επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με τα brands και τις εταιρείες. Επιπλέον, το 2021 ήρθε η συνειδητοποίηση για όλους, ότι τα brands και οι εταιρείες δεν μπορούν να παρακολουθούν αμέτοχοι τις εξελίξεις στην κοινωνία, πρέπει, και είναι πλέον ζητούμενο από τους καταναλωτές, να πάρουν θέση.

Αυτό που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο δουλειάς μου το 2022 είναι… η (έστω μερική) επιστροφή πλέον στο γραφείο που, τελικά, έλειψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η έλευση των hybrid working μοντέλων, που έρχονται να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των δυο κόσμων, μεταμορφώνοντας το περιβάλλον εργασίας σε πιο ανθρώπινο.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι… πρωτίστως διάθεση για συνεχή μάθηση –«be a student forever»- και πάθος για το αντικείμενο. Από εκεί και πέρα, growth mindset, ευελιξία, ενσυναίσθηση και ανοικτές κεραίες στις συνεχείς αλλαγές και την μετεξέλιξη του επικοινωνιακού περιβάλλοντος.

Μεταξύ βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού επιλέγω… σαφώς την ισορροπία μεταξύ των δύο, καθώς, αν δεν βρούμε τη χρυσή ισορροπία, κινδυνεύουμε είτε να χάσουμε τον ορατό και άμεσο στόχο, είτε να διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα και εξέλιξη των brands που διαχειριζόμαστε.

Η άνοδος του digital φανερώνει… ότι έχουμε ξεπεράσει επιτέλους το δίλημμα traditional ή digital, και αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας στο να δημιουργήσουμε επικοινωνίες που θα αγγίξουν τον καταναλωτή στο περιβάλλον που αυτός επιλέγει.

Η μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά στο ψηφιακό οικοσύστημα σήμερα είναι… η ενορχήστρωση των data που παράγονται από πολλές διαφορετικές πηγές, η συλλογή και επεξεργασία τους με σεβασμό στον καταναλωτή και η μετατροπή τους σε πολύτιμα insights, ικανά να βελτιώσουν το relevance της επικοινωνίας μας προς τους καταναλωτές μας ως σύνολο, αλλά και προς τις επιμέρους ομάδες τους που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά.