Η BCG δημοσίευσε τη φετινή της έκθεση βιωσιμότητας, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας και αποτελεί μια ανασκόπηση του έργου της BCG σε θέματα βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από ένα δισ. δολάρια για την προώθηση έργων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε συνεργασία τόσο με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσο και με άλλους κοινωνικούς φορείς, όπως ΜΚΟ.

Ο CEO της BCG, Christoph Schweizer, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να γίνουμε η εταιρεία με τον μεγαλύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η φιλοδοξία μας αυτή είναι στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας, του σκοπού και των αξιών μας».

«Έχουμε θέσει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο για τη μείωση των εκπομπών μας κατά το ήμισυ έως το 2025 και την επίτευξη μηδενικoύ περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως το 2030», δήλωσε ο David Webb, Chief Sustainability Officer της BCG.