Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος Level-up της Bayer Ελλάς, το οποίο πραγματοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, ανανεωμένο σε Level-up| G4A.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική σε νεοφυείς επιχειρήσεις, διαφορετικής ωριμότητας, έχοντας ως κύριο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να αναπτυχθούν είτε οργανικά είτε μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω και από την Bayer AG μέσω του προγράμματος Ανοικτής Καινοτομίας G4A.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα Level-up|G4A, περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες. Το Level-up |G4A Incubator που αφορά σε πανεπιστημιακές ομάδες και ομάδες ερευνητών από τους κλάδους της Υγείας και της Αγροδιατροφής, που θέλουν να εξελίξουν μία καινοτόμο ιδέα ή έργο σε επιχειρηματική πρόταση και το Level-up|G4A Accelerator που αφορά σε νεοφυείς επιχειρήσεις της βιομηχανίας της υγείας και της γεωργίας, οι οποίες βρίσκονται σε pre-seed/ Seed επίπεδο. Για το 2022, θα επιλεχθούν 10 υποψήφιοι προερχόμενοι και από τους δύο άξονες του προγράμματος. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου 2022.