Η BAT Hellas αναγνωρίστηκε ανάμεσα στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» για τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, στους τομείς της Ανάπτυξης & των Επενδύσεων.

Παράλληλα, διακρίθηκε με πέντε βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2023 για το καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα» αλλά και για το e-Πάρκο που δημιούργησε. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, Vitalii Kochenko, δήλωσε:

«Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης και της βιωσιμότητας και επενδύει συστηματικά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία με άξονα την τεχνολογία, την επιστήμη και την καινοτομία. Η ουσιαστική αναγνώριση της αναπτυξιακής πολιτικής και των καλών πρακτικών που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο δίνει περαιτέρω ώθηση και έρχεται ως συνολική επιβράβευση για την BAT Hellas, η οποία συνεχίζει να υλοποιεί επενδύσεις και βιώσιμες δράσεις που διαμορφώνουν το μέλλον, με οδηγό το όραμα για ένα Καλύτερο Αύριο».