Θετικά αποτελέσματα και κομβικό ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές που εποπτεύει, ανακοίνωσε η εταιρεία
Τη σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της στην Ελλάδα άνω των 70 εκατ. ευρώ για 9η χρονιά, ανακοίνωσε η Barilla Hellas.

Ο κύκλος εργασιών έφθασε στα 71,7 εκατ. έναντι 72,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. από 4,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα θετικά αυτά αποτελέσματα είναι συνέπεια της αριστοποίησης της λειτουργίας της εταιρείας, που έχει επιτευχθεί μέσα από την πλήρη καθετοποίηση, τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων. Ήδη, έχει ξεκινήσει η εκτέλεση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 5 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και στον εμπλουτισμό της παραγωγικής δυνατότητας με νέες προϊοντικές σειρές.

Για το 2016, η Barilla Hellas διατήρησε την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά, με μερίδιο άνω του 42% (Πηγή: IRI). Όσον αφορά στις χώρες Ανατ. Ευρώπης στις οποίες η Barilla Hellas έχει την ευθύνη, η πορεία ήταν επίσης ανοδική, με κύκλο εργασιών 140 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ. το 2015. Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Barilla Hellas, δήλωσε: «Έχουμε καταρτίσει και υλοποιούμε μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο που δίνει στην Ελλάδα κεντρικό ρόλο σε ξένες αγορές που εντάσσονται και λειτουργούν κάτω από την διοικητική μας εποπτεία. Είμαστε περήφανοι που η Barilla Hellas παράγει υπεραξία και που αυτή η Ελληνική υπεραξία εξάγεται».