Τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 2020 παρουσίασε η Barilla Hellas, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της στα 88,8 εκ. ευρώ. Σε σχέση με τα brands που παράγει και διαχειρίζεται, το 2020, η Misko ανανέωσε την εικόνα της, ενώ η Barilla εδραιώθηκε περαιτέρω στην ελληνική αγορά. Επίσης, προστέθηκαν επιπρόσθετες επιλογές, οι οποίες σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του ομίλου Barilla για ανάπτυξη προϊόντων με υγιεινά, φυσικά συστατικά, σεβασμό στο περιβάλλον και ορθή χρήση των φυσικών πόρων.

Ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η Barilla Hellas από το 2020 προσφέρει όλα της τα προϊόντα σε συσκευασίες σχεδιασμένες να είναι 100% ανακυκλώσιμες και μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 11%, τις εκπομπές CO2 κατά 3,6% επιπλέον του 15% το 2016, και την κατανάλωση νερού κατά 1.8% επιπλέον του 5% το 2016, ενώ προώθησε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές μέσω του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου Misko.