Το 54% των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα, χρησιμοποιούν σε σταθερή βάση μία φορητή συσκευή για πληρωμές, σε σύγκριση με μόλις 18% σε αντίστοιχη περσινή έρευνα. Η online έρευνα, στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από 36.000 καταναλωτές σε 19 χώρες, αποκαλύπτει πως η υιοθέτηση από τους καταναλωτές ψηφιακών μεθόδων πληρωμών έχει αλλάξει δραματικά τους τελευταίους 12 μήνες. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το mobile banking αυξάνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ο Νίκος Καμπανόπουλος, Γενικός Διευθυντής Visa Europe για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, υπογράμμισε: «Αυτά τα δεδομένα είναι μία επιβεβαίωση ότι το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών είναι εδώ, με καταναλωτές σε όλα τα μήκη της Ευρώπης να υιοθετούν νέους τρόπους πληρωμών. Τα smartphones και τα wearables είναι η αρχή μίας νέας τάσης, με εκατομμύρια διασυνδεμένες συσκευές να κάνουν πιο απλό και ασφαλές από ποτέ για κάποιον να πραγματοποιεί καθημερινές συναλλαγές μέσα από τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας».