Τι θα εννοούμε αύριο μιλώντας για αυτοματοποίηση;

Η λέξη αυτοματοποίηση μπορεί να τρομάζει, γιατί πλέον οι μηχανές ανταποκρίνονται σε διαδικασίες που απαιτούν γνωστικές δυνατότητες και εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αυτοματοποίηση θα καταργήσει ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά σηματοδοτεί ότι αυτές θα πρέπει εξελιχθούν. Αυτοματοποίηση σημαίνει αυτό που ήδη ζούμε, ένα νέο φάσμα εξέλιξης με νέα εργαλεία-δυνατότητες.

Σε τι διαφέρει η ελληνική αγορά ψηφιακής επικοινωνίας από άλλες αγορές;

Δεν διαφέρει σε πολλά σημεία από αγορές πιο ανεπτυγμένων χωρών. Οι διαφορές που μερικές φορές εντοπίζουμε είναι στην ωρίμανση των διαδικασιών. Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει ότι όποτε θέλει μπορεί να βρει τον δρόμο της με τον δικό της, ιδιαίτερο, τρόπο.

Από τι «κινδυνεύει» η digital διαφημιστική επένδυση;

Κινδυνεύει από αναποτελεσματικότητα, λόγω κακής ή επιπόλαιας τοποθέτησης, από μη σωστή κατανόηση εκατέρωθεν (πελάτη-διαφημιστή), από τα ίδια τα μέσα προβολής και τις τοποθετήσεις που κάνουν. Το σημαντικό στην ψηφιακή διαφήμιση είναι να χτίσει την αξιοπιστία της. Πολλές φορές, η εύκολη τοποθέτηση διαφημιστικών ενεργειών τραυματίζει την εμπιστοσύνη του πελάτη στο μέσο. Το ατυχές είναι, ότι πολλές φορές το ίδιο το μέσο δεν γνωρίζει το συμβάν, γιατί δεν γνωρίζει τι προβάλει. Τέτοια θέματα θα πρέπει να ρυθμιστούν συνολικά από τους αρμόδιους φορείς. Με την έναρξη του IAB tech Lab θα εργαστούμε πάνω σε τέτοια θέματα.

Ποιά είναι τα skills που κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;

Τα «skills» από μόνα τους δεν λειτουργούν. Ο συνδυασμός εκπαίδευσης δυνατότητων, θέλησης και επιμόρφωσης αποτελεί την απόλυτη συνταγή.

Υπάρχει «κρυμμένη» ευκαιρία για το digital οικοσύστημα;

Δεν υπάρχει. Οι ευκαιρίες καθορίζονται από το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, με τι ασχολούμαστε, πόσο πρωτοπόροι είμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι η εξέλιξη είναι από μόνη της η επόμενη ευκαιρία.