Ένωση του ομίλου Andromeda και των Νηρέας, Σελόντα, Περσεύς

«Avramar» είναι η επωνυμία της νέας εταιρείας που σχηματίστηκε από την ένωση του ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς. Η ένωση αυτή σηματοδοτεί και επίσημα μια νέα αρχή για τη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, μέσα από τον συνδυασμό της συλλογικής εμπειρίας και του πάθους των τεσσάρων εταιρειών, που διοχετεύονται σε μία πλέον εταιρεία. Με συνολικό όγκο παραγωγής άνω των 70.000 τόνων και με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές, η Avramar είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην παραγωγή σε Λαβράκι και Τσιπούρα, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός μεσογειακών ψαριών.

Η νέα στρατηγική της φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ισχυρή και υγιή εταιρεία, με επενδύσεις στην ανάπτυξη και την επέκταση των ποιοτικών προϊόντων και αγορών της, που υποστηρίζονται από σύγχρονες και αποτελεσματικές λειτουργίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ισπανία. Υψηλή προτεραιότητα παραμένει η δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, σε συνδυασμό με μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Διευθύνων Σύμβουλος της Avramar είναι ο Alex Myers.