Σε συνεργασία με το WWF Ελλάς

H συνεργασία αποτελείται από δύο φάσεις: η πρώτη θα διαρκέσει 12 μήνες και αφορά στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των εισαγόμενων αλιευμάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος και τον σχεδιασμό της στρατηγικής. Εφόσον υπάρχει αποδοχή της στρατηγικής από την ΑΒ Βασιλόπουλος, η δεύτερη φάση θα αφορά στην εφαρμογή της.

Το δίκτυο προμηθειών εισαγόμενων αλιευμάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος θα αξιολογηθεί και θα κατηγοριοποιηθεί με τη συνεργασία του WWF Αμερικής, στη βάση των προτύπων του Marine Stewardship Council (MSC). Το MSC είναι ένας διεθνής οργανισμός πιστοποίησης, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητά αλιευτικών στόλων, με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων (FAO) για υπεύθυνη αλιεία.