Έμφαση σε ΕΚΕ και βιωσιμότητα προϊόντων

Κύριος στόχος για την ΑΒ Βασιλόπουλος, παραμένει η ευρύτερη ανάπτυξη του δικτύου της και η υλοποίηση επενδύσεων. Το 2013 ανακαίνισε 11 καταστήματα, άνοιξε 8 νέα εταιρικά και 9 franchise, φτάνοντας συνολικά τα 281 σε όλη τη χώρα. Συνολικά, την τριετία 2011-2013 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των 185 εκατ. ευρώ. Επίσης, ψηλά στις προτεραιότητες της εταιρείας παραμένει η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων προσφορών και οι μειώσεις τιμών.

Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, που αποτελεί μέρος της ταυτότητας της εταιρείας, η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου Πανελλαδικό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών με τίτλο «52 εβδομάδες, 52 Δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα». Στόχος είναι η χρηματοδότηση 52 φορέων ανά την Ελλάδα, δίνοντας παράλληλα σε πελάτες και προμηθευτές τη δυνατότητα να γίνουν κρίκοι της αλυσίδας αλληλεγγύης.

Τέλος, αναφορικά με το θέμα της βιωσιμότητας των προϊόντων, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετέχει από τον περασμένο Οκτώβριο στο πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου» της WWF, σε συνεργασία με την εταιρεία εμπορίας ψαριών Μανιός στην Καβάλα και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ). Στόχος είναι να διατηρηθεί βιώσιμο το επάγγελμα των ψαράδων, να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση του πληθυσμού των ψαριών καθώς και η διάθεση ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων στους καταναλωτές.