Η Autohellas θα συνάψει συµφωνία χρηµατοδότησης 180 εκατ. ευρώ µε την JPMorgan Chase µέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων από συµβάσεις µακροχρόνιων µισθώσεων (Asset Backed Securitization).

H συµφωνία αυτή είναι η δεύτερη του ιδίου τύπου για την Autohellas, µετά την αντίστοιχη που συνήψε το 2018 µε τις ΕΙΒ, EIF, EBRD και KFW, και η οποία αποτέλεσε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την πρώτη συµφωνία τιτλοποίησης απαιτήσεων εκτός τραπεζικού κλάδου στη χώρα µας.

Η CFO της Autohellas, Αντωνία Δηµητρακοπούλου, δήλωσε σχετικά: «H συµφωνία αυτή διευρύνει τις εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης της Autohellas, διασφαλίζοντας ιδιαίτερα τη δυνατότητά µας για απρόσκοπτη ανάπτυξη µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους για τους πελάτες µας στον τοµέα των µακροχρόνιων µισθώσεων. Παράλληλα, απελευθερώνει ίδια κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή µας στις βραχυχρόνιες µισθώσεις που σταδιακά ανακάµπτουν κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες 6 χώρες όπου δραστηριοποιούµαστε, καθώς και για την ιδιαίτερα σηµαντική και αναγκαία επένδυση στην ηλεκτροκίνηση».