Η attp δημιούργησε τρεις νέες ταινίες για το Seractil, το δυνατό παυσίπονο νέας γενιάς με τη δραστική ουσία dexibuprofen, που φτάνει γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε πόνο.