Η attp δημιούργησε τη νέα καμπάνια της Elbisco για την Αλλατίνη, με αφορμή τη νέα στρατηγική τοποθέτηση και το όραμα της μάρκας.