Τι θα εννοούμε αύριο μιλώντας για αυτοματοποίηση;

Running on autopilot: AI και machine learning βοηθούν στην ανάλυση datasets και patterns, διασφαλίζοντας την κατανόηση του ποιοι είναι οι πελάτες σε real time. Ταυτόχρονα, η χρήση της μηχανικής εκμάθησης για τον εντοπισμό patterns in fraudulent inventory θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην απόδοση του ad spend. Pre-encoding the terms of engagement: Το blockchain λειτουργεί ως «single source of truth» για κάθε transaction-impression. Οι διαφημιζόμενοι μέσω smart contracts με pre-encoded terms θα τρέχουν καμπάνιες, βέβαιοι ότι πληρώνουν με βάση συμφωνημένους όρους.

Πώς θα είναι το αυριανό «γήπεδο» των ψηφιακών Μέσων;

  1. Omnipresent delivery: Οι καταναλωτές περιμένουν ότι το περιεχόμενο πέρα από διαθέσιμο θα είναι και interconnected. H συνοχή γίνεται κρίσιμη ανάμεσα στα digital media.
  2. Emerging Metaverse: Οι εικονικοί κόσμοι ενσωματώνουν εμπειρίες του φυσικού περιβάλλοντος και θα δημιουργούν εναλλακτικές ζωές, όπου διαφήμιση & commerce θα πρωταγωνιστούν.
  3. Beyond Reality: Το AR που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, επεκτείνει τις δυνατότητες για αλληλεπιδράσεις.
  4. Wearable devices: Η δημιουργία περιεχόμενου και το sharing θα γίνονται όλο και πιο εύκολα.
  5. Media that naturally fit to humans: Voice και audio θα έχουν σημαντική θέση στις προτιμήσεις καταναλωτών-διαφημιζομένων.

Ποια performance metrics θα κυριαρχήσουν και γιατί;

Attention economy και attention data: Θα είναι ζωτικής σημασίας η σχέση μεταξύ προσοχής και επίδρασης και πώς μπορούμε να συνδέσουμε attention data με CPM/CPC/Conversions. Rebranding media quality: Οι digital publishers έχουν την ανάγκη να αποδεικνύουν σε διαφημιζόμενους και agencies ότι το περιεχόμενο και το κοινό τους είναι premium. Αλλά για να το κάνουν, θα πρέπει να έχουν ένα δυνατό media-quality story βασισμένο σε μετρήσεις πέραν των ad verification metrics. Emerging channels και η ανάγκη για omni-channel measurement: Η ανάπτυξη και διείσδυση υπηρεσιών όπως των OTT και CTV δημιουργούν την ανάγκη για νέα προσέγγιση μέτρησης και σχετικών μονάδων μέτρησης, που θα κάνουν δυνατή και τη σύγκριση με άλλα digital media.