Τη νέα υπηρεσία Asset Tracker, φέρνει η Cosmote σε μια ακόμη συνεργασία με τον διεθνή πάροχο Fleet Complete, που ειδικεύεται σε υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών assets. Μέσω του Internet of Things (IoT), η νέα λύση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν απομακρυσμένα, 24/7, πάγια περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας, όπως μηχανήματα, γεννήτριες, εμπορευματοκιβώτια, trailers, γερανούς ή άλλο εξοπλισμό, καθώς και να ενημερώνονται για τις περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκηπίων ή αποθηκευτικών χώρων, μέσω internet. Η διαχείριση γίνεται μέσω εφαρμογής για φορητές συσκευές ή ειδικού portal για υπολογιστές.