Στα Health & Safety Awards

Η βράβευση της 3Μ Ελλάς αφορούσε στο πρόγραμμα 3Μ Caravan Showroom on the Road. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα που λειτούργησε ως κέντρο εκπαίδευσης το οποίο, από 1/6 μέχρι 24/7, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επαγγελματίες της ασφάλειας, τους τελικούς χρήστες στη βιομηχανία και κυρίως τους ηλεκτροσυγκολλητές για την κατάλληλη χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας καθώς και τους νέους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούν τις εργασίες τους με μέγιστη ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, επιμορφώθηκαν συνολικά περίπου 700 επαγγελματίες.