Η International Life εισέρχεται στον κλάδο της ασφάλισης επαγγελματιών με τα προτιμολογημένα πακέτα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης «Secure Professionals». Συγκεκριμένα, προσφέρει κάλυψη έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από παραλείψεις και λάθη κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και απευθύνεται αρχικά σε δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους.