Στο πλαίσιο της Εταιρικής Ευθύνης της, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δημιούργησε ένα online εκπαιδευτικό εργαλείο για την ασφαλή οδήγηση, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το online εκπαιδευτικό εργαλείο «Ασφαλέστερη Οδήγηση με την ΑΧΑ» έχει 3 ενότητες, ασφάλεια, ενημέρωση και οικολογική οδήγηση. Ο επισκέπτης μαθαίνει πώς να αποφεύγει τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα και πώς μπορεί να γίνει πιο προσεκτικός.