Συνδυασμός καλλιτεχνικής φωτογραφίας και marketing

Η Artyfact μετατρέπει το concept σε εικόνα, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική φωτογραφία με το marketing. Η φωτογραφία της Artyfact εμπλέκει συναισθηματικά και νοητικά τον θεατή στην ιστορία που διηγείται, ενώ η ιστορία αυτή αναδεικνύει το διαφημιστικό μήνυμα και το χαράσσει βαθύτερα και για περισσότερο χρόνο στη μνήμη. H Artyfact μελετά το brief, σχεδιάζει την φωτογραφία, την κοστολογεί και συμφωνεί με τον πελάτη, ύστερα φωτογραφίζει και παραδίδει την εικόνα έτοιμη. Η Artyfact διαθέτει site στη διεύθυνση www.artyfact.gr και τοποθετείται ως ένα νέο διαφημιστικό εργαλείο.