Στο πνεύμα της πρωτοβουλίας «50/50» του Art Directors Club

Το Art Directors Club έχει ξεκινήσει καμπάνια ευαισθητοποίησης της διαφημιστικής βιομηχανίας, ως προς την ισότιμη εκπροσώπηση και συμμετοχή γυναικών στα υψηλά κλιμάκια και στα θεσμικά όργανα της αγοράς. Όπως επισημαίνει, «στα 70 χρόνια ιστορίας του, το Club έχει γίνει μάρτυρας της θεαματικής ανάπτυξης των γυναικών στον κλάδο, οι οποίες όμως εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται».

Η πρωτοβουλία καλεί για ισότιμη συμμετοχή γυναικών στις κριτικές επιτροπές διεθνών φεστιβάλ, στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων, στα πάνελς ομιλητών συνεδρίων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε οργανισμός, φορέας κ.α. που επιτυγχάνει το στόχο του «50/50», θα μπορεί να φέρει ειδικό σήμα του Art Directors Club. Τα Clio Awards αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία και ενθαρρύνουν τη βιομηχανία της επικοινωνίας να εκπροσωπηθεί με περισσότερες γυναίκες στις κριτικές επιτροπές.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις κριτικές επιτροπές θα γίνεται μέσω του website της διοργάνωσης, καθόλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Παράλληλα, τα Clio ανακοίνωσαν τη μετακίνηση του Φεστιβάλ για το Φθινόπωρο του 2014, συμπίπτοντας χρονικά με την Advertising Week της Νέα Υόρκης.