Παρουσιάσθηκε και επίσημα ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

Στόχος του Οργανισμού, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι Κοινωνικοί Εταίροι και οι σημαντικότεροι Θεσμικοί Εκπρόσωποι της οικονομικής και επιστημονικής κοινότητας, είναι η προώθηση και εμπέδωση και στην Ελλάδα του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού, Παναγιώτης Πικραμμένος, η επιτυχία του Οργανισμού θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της ελληνικής δικαιοσύνης με ευεργετικές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία και επιχειρηματικότητα, καθώς και στην αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας του Έλληνα, προσθέτοντας ένα στοιχείο πολιτιστικής αναβάθμισης της χώρας. Σύμφωνα επίσης με τον Νικόλα Κανελλόπουλο, Γεν. Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής, μέσα από μια ευρεία δέσμη δράσεων προβολής και προώθησης, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να καταστήσει τη Διαμεσολάβηση «χειροπιαστή» πραγματικότητα για κάθε πολίτη και επιχείρηση στην Ελλάδα.
Στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συμμετέχουν 14 Φορείς και Ενώσεις: ΣΕΒ, ΕΔΕΕ, ΕΕΔΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ, ΒΕΑ, ΔΣΑ, ΙΣΑ, ΤΕΕ, ΕΕΤ, ΕΑΕΕ, ICC Hellas, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ.