Τρεις διακρίσεις στην κατάταξη Extel Europe

Ο ΟΤΕ ψηφίστηκε ως η καλύτερη Ελληνική εταιρεία στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων, ο Γενικός Δ/ντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου, Kevin Copp, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος CFO για Επενδυτικές Σχέσεις και ο Διευθυντής Σχέσεων με Μετόχους, Δημήτρης Τζελέπης, ως ο καλύτερος Investor Relations Professional στην Ελλάδα. Η ετήσια κατάταξη του Extel θεωρείται παγκοσμίως η μεγαλύτερη, εγκυρότερη και πιο αδιάβλητη μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης στον τομέα του Investor Relations.