Έρευνα καταγραφής τάσεων από ΣΕΛΠΕ και ΕΚΕΒΕ

Σκοπός της έρευνας «Εξαμηνιαίο βαρόμετρο επιχειρηματικού κλίματος στον κλάδο του λιανικού εμπορίου», ήταν η καταγραφή των τάσεων για τους επόμενους 6 μήνες και η αποτύπωση του επιχειρηματικού κλίματος. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, συνάγεται πως ο κλάδος διαπνέεται από αρκετή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους προσεχείς 6 μήνες. Όπως επισημαίνει ο ΣΕΛΠΕ στη σχετική ανακοίνωση, τα ευρήματα εμφανίζονται σύμφωνα με την ευρύτερη ευφορία που διαμορφώνεται λόγω της εξομάλυνσης των δημοσιονομικών της χώρας και της άφιξης του καλοκαιριού.

Η αισιοδοξία εμφανίζεται μεγαλύτερη για ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία των ερωτηθέντων στελεχών και στις πωλήσεις της, ενώ μετριάζεται όσον αφορά στον κλάδο και στην εθνική οικονομία. Ακόμη μικρότερη είναι για τις δαπάνες των καταναλωτών. Ενδεικτικά, στο +58 διαμορφώνεται ο δείκτης εκτίμησης πωλήσεων της επιχείρησης των ερωτηθέντων στελεχών, στο +62 ο δείκτης εκτίμησης γενικής κατάστασης επιχείρησης, +24 για την πορεία του κλάδου λιανικής ευρύτερα και +36 για την εκτίμηση πορείας της εθνικής οικονομίας.