Από τον Γιάννη Τσάκαλο

AQ Strategy είναι η ονομασία μιας νέας εταιρείας στρατηγικού marketing, η οποία εισέρχεται στην αγορά του τουρισμού και της φιλοξενίας με στόχο να βοηθήσει επιχειρήσεις και προορισμούς να αναπτυχθούν. Οι βασικοί της πυλώνες είναι η ανάπτυξη επιχειρήσεων (business development), στρατηγική συμβουλευτική (strategic advisory) και διαχείριση έργων (project management). Οι υπηρεσίες της αφορούν επενδυτικά σχήματα, ξενοδοχεία, ομίλους ξενοδοχείων, επιχειρήσεις στον ευρύτερο τουριστικό τομέα και τομέα των ταξιδιών, start ups και προορισμούς.

Το όνομα AQ (Adaptability Quotient) αντιπροσωπεύει τον δείκτη προσαρμοστικότητας, ο οποίος, στην εποχή μας, είναι εξαιρετικά σημαντικός, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η εταιρεία. Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της AQ Strategy είναι ο Γιάννης Τσάκαλος.