Λιγότερες από τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν επαρκώς εξοικειωμένες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ενώ λιγότερες από τις μισές (49%), θεωρούν ότι είναι προετοιμασμένες για την πληθώρα των νέων απαιτήσεων που αναμένεται να επιφέρει, αποκάλυψαν τα συμπεράσματα έρευνας της PwC σε 300 στελέχη επιχειρήσεων από 13 ευρωπαϊκές χώρες. H μελέτη της PwC καταδεικνύει πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι καλύτερα πληροφορημένες και προετοιμασμένες έναντι των προκλήσεων που έρχονται.

Ακόμη όμως και αυτές παραδέχονται πως βρίσκονται στα πρώιμα στάδια κατανόησης της Πράσινης Συμφωνίας. Ανάμεσα στα όσα προβλέπει, μεγαλύτερο αντίκτυπο προβλέπεται να έχει η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) σε εισαγωγές προϊόντων με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα, με έναν στους δύο (51%) να δηλώνει ότι σχεδιάζει να μετεγκαταστήσει άμεσα, σημεία που θεωρούνται κομβικά σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μεγάλη πλειονότητα αυτών να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις είτε εντός είτε προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, δύο στις τρεις επιχειρήσεις έχουν ήδη δεσμεύσει κεφάλαια και προτίθενται να αναλάβουν δράσεις σε βάθος πενταετίας με στόχο την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης στο λειτουργικό τους μοντέλο. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις φαίνεται να κατατάσσουν ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους επενδύσεις στην καθαρή (78%) και πράσινη (60%) ενέργεια, στη μείωση απορριμμάτων και χρήσης πλαστικού (59%) και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (59%).