Το αίτημα συνυπογράφουν οι ΠΑΚΤ, ΣΕΔΙΚ και ΣΑΜΕ

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Με επιστολή που συνυπογράφουν 3 φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή διαφημιστικών ταινιών, η PACT (Ενωση Παραγωγών Επικοινωνίας), ο ΣΕΔΙΚ (Σύνδεσμος Ερμηνευτών Διαφημιστικών Κειμένων) και ο ΣΑΜΕ (Σύνδεσμος Αντιπροσώπευσης Μοντέλων), απευθύνθηκαν στην κεντρική διοίκηση του Publicis Groupe Ευρώπης, σχετικά με τις οφειλές των Leo Burnett, D’Arcy/Athens σε εταιρείες-μέλη τους και ζήτησαν την άμεση τακτοποίηση τους. Δεν έλαβαν όμως οποιαδήποτε απάντηση, γεγονός που καταδεικνύει την αδιαφορία του Publicis Groupe, για τις οφειλές των εταιρειών του ομίλου -τουλάχιστον- σε ό,τι αφορά στις παραγωγές διαφημιστικών ταινιών, ραδιοφωνικών σποτ και events.

Το γεγονός χρήζει ιδιαίτερης σημασίας καθώς -σύμφωνα με δημοσιεύσεις- τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011, ξεπέρασαν τις προσδοκίες του Groupe. Συγκεκριμένα, τα ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,35 % (4,8 δισ. λίρες) ενώ μόνο στην Ευρώπη τα έσοδα βελτιώθηκαν –σε σύγκριση με το 2010- κατά 6,3%. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας, το γεγονός ότι η Leo Burnett, έχει υπαχθεί στο άρθρο 99, ενώ μεγάλο μέρος του πελατολογίου της, έχει μεταφερθεί σε άλλες εταιρείες του ομίλου. Καθίσταται προκλητικό, ένας κερδοφόρος όμιλος να αδιαφορεί για την καταβολή υποχρεώσεων που ανέρχονται περίπου σε 650.000 ευρώ και οφείλονται σε 150 άμεσους ή έμμεσους δικαιούχους, ενώ παράλληλα εκθέτει τους ίδιους τους διαφημιζόμενους πελάτες του».