Μόλις στο 23% ανέρχονται οι εταιρείες παγκοσμίως που κοινοποιούν τον κίνδυνο που διατρέχουν από την απώλεια βιοποικιλότητας στις εταιρικές τους εκθέσεις, σημειώνει διεθνής έρευνα της KPMG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τίτλο «The Time has Come». Συγκεκριμένα, ενώ 80% των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου συμπεριλαμβάνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εκθέσεις τους, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα γνωστοποιούνται σε χαμηλά ποσοστά από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Ο εξορυκτικός κλάδος είναι ο μόνος, στον οποίο το 51% των εταιρειών αναφέρει κινδύνους σε σχέση με την βιοποικιλότητα. Επιπλέον, οι δύο SDGs για τη Ζωή στο Νερό και τη Ζωή στη Στεριά ιεραρχούνται χαμηλότερα από τις επιχειρήσεις παγκοσμίως σε σχέση με τους υπόλοιπους 15.