Από την ΕΕΔΕ, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα, θα απονεμηθεί η Πιστοποίηση για την «Υιοθέτηση των αρχών της Επιχειρηματικής Αριστείας» και η Πιστοποίηση «Επίτευξη των αρχών της Επιχειρηματικής Αριστείας» σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η ΕΕΔΕ επιπλέον, ως Εθνικός Εταίρος του European Foundation for Quality Management (EFQM), απονέμει για 9η χρονιά τα Πιστοποιητικά του προγράμματος των Επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία και Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία 3, 4 και 5 Αστέρων.

Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου στο Athens Hilton.