Την Τρίτη 29 Απριλίου

Ο Πρόεδρός του, Δημήτρης Γ. Μαύρος, δήλωσε: «Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι για άλλη μια χρονιά οι επιχειρήσεις επιμένουν στις προσπάθειες τους να κτίζουν ένα αρμονικό εργασιακό περιβάλλον επενδύοντας σημαντικούς πόρους και προσπάθεια. Η προσήλωση τους στην επίτευξη αυτού του στόχου η οποία είναι διαρκής, έχει θετικά αποτελέσματα τόσο στην φήμη τους και στην θέση τους μέσα στην αγορά, όσο και στην πιστότητα των πελατών τους». Η αξιολόγηση και βράβευση των 24 εταιρειών έγινε για 12η συνεχή χρονιά, βασισμένη στα  αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Best Workplaces, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Χορηγός της φετινής εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Teleperformance.