Μια διοργάνωση του QualityNet Foundation

Στα φετεινά βραβεία, τα οποία συνδέονται με την Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020, συμμετείχαν 42 επιχειρήσεις, 15 οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 18 οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, με 170 υποψήφιες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας στις πέντε κατηγορίες Βραβείων (Governance, Market, Environment, Society, In Action). Ενδεικτικά, στους βραβευθέντες περιλαμβάνονται εταιρείες όπως ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΜΕΒΓΑΛ, Diageo, Ελληνικά Πετρέλαια, ΤΕΜΕΣ, Eurobank, Γ. Καλλιμάνης, Vodafone και Imerys.