Για το διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020

Τον απολογισμό της κοινωνικής αξίας που δημιούργησαν οι δράσεις της Pfizer Hellas, σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, το χρονικό διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020, με βάση τη διεθνή μεθοδολογία SROI, έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία. Βάσει αυτής, υπολογίστηκε ότι, για κάθε ένα ευρώ δωρεάς της φαρμακοβιομηχανίας, τη δεδομένη περίοδο, δημιουργήθηκε κοινωνική αξία ισοδύναμη με 2,08 ευρώ, ενώ το συνολικό κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεών της ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πραγματοποίησε δωρεές συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, μέσω των οποίων, ενδεικτικά, ενισχύθηκαν και θα επωφεληθούν για τα επόμενα δέκα χρόνια 50 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καλύφθηκαν οι ανάγκες σε μάσκες 2.100 ατόμων από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της χώρας, και καλύφθηκαν, για τέσσερις μήνες, οι ανάγκες σε μάσκες προστασίας και γάντια 330 ατόμων από την ευπαθή ομάδα των αστέγων.