Τον 12ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος Άττικα, ο οποίος αναπτύχθηκε, τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για το εικαστικό του, σε συνεργασία με τη Stream. Αποτελεί δε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το επιστέγασμα των προσπαθειών του για το 2020, εστιάζοντας στα θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν τους κοινωνικούς εταίρους, με αναφορά σε 29 μελλοντικούς στόχους, 84 δείκτες GRI και συνολικά 255 ποσοτικούς δείκτες, από 235 την προηγούμενη χρονιά.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο όμιλος παρήγαγε περίπου 4.380 KWh ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενημέρωσε το 100% των εργαζομένων του για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθόρισε την υπευθυνότητα ως 1 από τα 6 κριτήρια αξιολόγησης όλων των εργαζομένων γραφείων, τριπλασίασε τον αριθμό εργαζομένων που εκπαίδευσε και αύξησε τις ώρες εκπαίδευσης κατά 86,9%, υλοποίησε ή υποστήριξε 118 προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης στο 100% των νησιών που δραστηριοποιείται, και διαμόρφωσε το 97,4% των εγκαταστάσεων και πλοίων του με πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.