Ευθυγράμμιση με τον νόμο 4403/2016
Η Interamerican, εν όψει της υποχρέωσης από φέτος κατ’ ακολουθία του νόμου 4403/2016 για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αφορούν σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εργασιακά και άλλα θέματα, αποτύπωσε τη στρατηγική της και τις πρακτικές ΕΚΕ στην έβδομη αναλυτική έκθεσή της.

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) G4, σε επίπεδο «Core» και του ΑΑ1000 Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας. Η έκθεση, που έχει πιστοποιηθεί με εξωτερική επαλήθευση από την TUV Hellas, αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια. Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican και προεδρεύων στην Επιτροπή ΕΚΕ της εταιρείας, αναφέρει σχετικά: «Η Εταιρική Υπευθυνότητα διατρέχει τον εταιρικό οργανισμό σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του, δεδομένου ότι στρατηγικά ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των κοινωνικών εταίρων του. Συνοπτικά, θα έλεγα πως ο Απολογισμός είναι ο καθρέφτης της Interamerican και αισθάνομαι υπερήφανος γι’ αυτό το έργο της εταιρείας».