Δράσεις για εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή και ανθρώπινο δυναμικό

Μεταξύ των δράσεων και η συνεργασία με το «Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων», το πρόγραμμα στήριξης ιδρυμάτων όπως το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο, και το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Printec Business School» που στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων δεξιοτήτων για στελέχη πρώτης γραμμής. Η αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου, Μαρίνα Μαυρομμάτη δήλωσε: «Η έννοια του “υπεύθυνου επιχειρείν” αποτελεί μια διαχρονική εταιρική φιλοσοφία για την Printec. Το 2013, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος προχώρησε σε μια σειρά δράσεων αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του προς την ΕΚΕ, και τη στήριξή του προς συγκεκριμένους άξονες».