Τη μελέτη Social Return on Investment (SROI) πραγματοποίησε η Lidl, για το διάστημα από 1 Απριλίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019, με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε, την περίοδο αναφοράς, από τη Lidl Ελλάς στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής, έχουν δημιουργηθεί 2,4 ευρώ κοινωνικού οφέλους, μέσω των δραστηριοτήτων του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης. Η εταιρεία προχώρησε στη συγκεκριμένη μελέτη, προκειμένου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να μπορέσει να ιεραρχήσει τα σημαντικότερα αποτελέσματα κοινωνικής αξίας, αλλά και για να αποδώσει μία ποσοτικοποιημένη νομισματική αξία σε αυτά τα αποτελέσματα.