Αποτυπώνει τη συνεισφορά του σε οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο όμιλος ΟΤΕ ενίσχυσε τη συνεισφορά του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, το 2018, σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των δράσεων του ομίλου, καθώς και η συνολική του συνεισφορά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου ΟΤΕ 2018. «Θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο καλύτερο για όλους, πρέπει να αναλάβουμε όλοι δράση. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενιών.

Αυτό είναι το νόημα της βιώσιμης ανάπτυξης», αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Ενδεικτικά, σε επίπεδο εργαζομένων, το 2018, ο όμιλος ΟΤΕ σχεδίασε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και ανέπτυξε νέα μοντέλα εργασίας, σε επίπεδο κοινωνίας υλοποιεί πλήθος δράσεων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ενώ με επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2022, έχει στόχο να φέρει το Fiber to the Home σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας.