Την αποκλειστική της συνεργασία με τη Netcetera ανακοινώνει η Mastercard, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εμπόρων λιανικής και άλλων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD2 και την υποστήριξή τους σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής της. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι εταιρείες υποστηρίζουν τους εμπόρους για τη βελτίωση των συναλλαγών και των conversion rates, ώστε να ελέγχουν τις διαδικτυακές αγορές των καταστημάτων τους. Επίσης, οι έμποροι, μέσω των δοκιμαστικών καρτών Mastercard, μπορούν να ελέγχουν διαφορετικούς τύπους συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, μέσα στο διαδικτυακό κανάλι διανομής των προϊόντων τους.