Η συμφωνία προβλέπει την αποκλειστική αντιπροσώπευση της Insurope στην Ελλάδα από την Interamerican για την παροχή προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης Ζωής και Υγείας, ειδικά σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Με τη συμφωνία αυτή, ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίσεων της Interamerican ενισχύεται και δημιουργούνται προϋποθέσεις περαιτέρω διεύρυνσης του σχετικού χαρτοφυλακίου της. Από την άλλη πλευρά, η Insurope αποκτά τη δυνατότητα αποκλειστικής παροχής ασφαλιστικών λύσεων στην Ελλάδα από μία ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία και τεχνογνωσία στις ομαδικές ασφαλίσεις, καθώς και με την υποστήριξη της μητρικής ACHMEA, που έχει ασφαλιστική διαδρομή μεγαλύτερη των 200 ετών και ηγετική θέση πανευρωπαϊκά στις ασφαλίσεις υγείας.