Εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου digital signage στα πρατήρια Shell

Συγκεκριμένα, τα πρατήρια καυσίμων της Shell δίνουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενες εταιρείες να προβάλλουν υπηρεσίες και προϊόντα, μέσα από τις 164 οθόνες που είναι εγκατεστημένες σε 94 πρατήρια πανελλαδικά, προσεγγίζοντας πάνω από 1.150.000 άτομα σε μηνιαία βάση. Το δίκτυο θα επεκταθεί σε 34 επιπλέον σημεία το πρώτο τρίμηνο του 2016, με έμφαση σε κεντρικά πρατήρια Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πάτρας και άλλων περιοχών. Το υπάρχον δίκτυο έρχεται να προστεθεί στα δίκτυα ψηφιακής σήμανσης της Intelligent Media, προσεγγίζοντας 3,5 εκατ. κόσμο σε μηνιαία βάση.