Η Σοφία Γιαννακάκη αποχώρησε από το τμήμα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ, με την οποία συνεργάσθηκε επί 7 χρόνια. Η ίδια συνεχίζει να εργάζεται για τον Όμιλο εταιρειών Κορτέση στο εμπορικό τμήμα της ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ.