Ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος αποχωρεί από τον Όμιλο Λυμπέρη, μετά από 5 χρόνια συνεργασίας. Ασκούσε καθήκοντα Media Manager. Τα καθήκοντά του από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου αναλαμβάνει η νέα συνεργάτης των εκδόσεων Λυμπέρη, Μαρία Θεολόγη.