Η Ηρώ Ραγκαβά αποχώρησε από την China Motors, στην οποία ασκούσε καθήκοντα Υπεύθυνης Επικοινωνίας. Ασκούσε τα εν λόγω καθήκοντα τα τελευταία 3 χρόνια.